Праця

ПРАЦЯ ст.36, 3742,43,44,46,54-1,67.

Задача даної частини  проекту -формалізація зобов’язань, відповідальності та контролю дій в Мобільному регістраторі представника органу державної влади щодо забезпечення права на працю і працеевлаштування , участь  у профспілках, страйку та державну підтримку.

Виконання зазначеної задачі, в частині  підсистеми  ПРАЦЯ  забезпечується через активізацію процедур:

П-1. Склад сім’ї .

Чоловік, дружина , батьки, діти  у складі сім’ї ( до 1 року, до 3 років, до 6 років, після 6 років, старше 17 років): статус, працюючий (посада, дата наказу, №наказу, {установа, організація підприємство, орган державної влади чи місцевого самоврядування, дата, № угоди про співпрацю}, приватний підприємець(реквізити), зареєстрований в резерв ( дата, № реєстрації на біржі, установа), пенсіонер (реквізити), військовослужбовець (реквізити) , студент (учбовий заклад), інвалід (непрацездатний)-(реквізити), засуджений (дата та рішення суду, термін ув’язнення ), тимчасово непрацюючий (за власним бажанням), статус члена сім’ї

П-2 Електронне ведення операцій з коштами- готівковими і безготівковими:

Дохід сім’ї , що включає дохід кожного її  члена:

одноразову та щорічну фінансову державну субвенцію , в  т. ч. дивіденди за  користування монополіями природними об’єктами державної і комунальної власності,  землею,

заробітну плату  та прирівняні до неї доходи,

банківські вклади та відсотки по ним ,

дивіденди,

дохід від продажу активів,

пенсію ,

дохід від продажу  товарів особистого виготовлення, в т.ч. продуктів споживання.

готівкові  кошти (грн.) та валюта поточного року не встановленого походження, в тому числі в закордонних банках,

П-3.  Вартісний  бюджет сім’ї , включаючи дітей  (грн.). Субсидія сім’ї  та її забезпечення , профіцит  сім’ї та його оподаткування (грн.) ст..95,67 , відповідно до закону

П-4. Працевлаштування кожного члена сім’ї відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти, з урахуванням суспільних потреб, трудовий договір .Активи (фінансові, матеріальні, інтелектуальні та іх активізація , як  основа забезпечення партнерських відносин при працевлаштуванні)  ст..43 ,67 відповідно до закону

П-5 Реєстрація члена сім’ї , як фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності , автоматизований облік ведення господарської діяльності , припинення діяльності. правовий захист від необґрунтованого або незаконного втручання в її діяльність ст..42 67, відповідно до закону

П-6 Реєстрація члена сім’ї , як власника, співвласника  юридичної особи  , автоматизований облік ведення господарської діяльності , припинення діяльності. суб’єкта підприємницької діяльності , правовий захист від необґрунтованого або незаконного втручання в її діяльність  ст..42,67 , відповідно до закону.

П-7 Пенсійне забезпечення членів сім’ї у відповідності до чинного законодавства та Конституції України. ст..46 , відповідно до закону.

П-8 Електронний супровід творчої    діяльності , як система пропозицій  щодо професії, роду занять , роботи (ПЕБІ- персональний електронний  інноваційний банк з  доступом, що регламентується виключно  тільки самим  громадянином)/ ст..54-1 , відповідно до закону

П-9 Електронний супровід профсоюзної   діяльності, право на страйк. ст..44 , відповідно до закону

П-10 Електронний супровід партійної   діяльності .ст.36 , 37відповідно до закону,15

П-11 Електронний  облік   (електронна трудова книжка)  , як система об’єктивного відображення  трудової діяльності громадянина, правовий захист від необгрунтованої  відмови у прийнятті на роботу і незаконного звільнення, а також сприяння у збереженні роботи. ст..43 , відповідно до закону

П-12 Заповіт.

П-13 Договір щодо зобов’язань, відповідальності та контролю дій представників органів державної  влади і місцевого самоврядування , відповідальних за забезпечення праці   членів сім’ї визначеної процедурами  П-1 –П-10 Доля бюджету  у бюджеті сім’ї на утримання органів державної  влади і місцевого самоврядування, відповідальних за працевлаштування.