Добробут

ДОБРОБУТ ст. 13,14, 41, 47, 48, 50,67,95.

 

( Стаття 95. Конституції України. Бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами. Виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків. Держава прагне до збалансованості бюджету України.)

Визначальним у розумінні зазначеного поняття є бюджет сім’ї  у вартісному виражені, в основі  якого є мінімальний  бюджет людини.

Мінімальний бюджет людини у вартісному вираженні –це сума коштів, що надає можливість забезпечити  набір продовольчих і непродовольчих товарів та послуг(за діючими цінами) , які задовольнять її  основні фізіологічні, соціально-культурні потреби та захист її гідності і суверенітету.

Вартісний бюджет сім’ї ( враховуючи дітей) визначається на підставі  принципу соціальній справедливості,  де збалансовані витрати на утримання органів державної влади і місцевого самоврядування, органів бюджетної сфери, бюджетних засобів на заохочення народжуваності і утримання  дітей та бюджету сімей всіх громадян, голос яких  зареєстрований у ЦВК ( Зазначим,  при такому підході, мінімальний бюджет людини , повинен бути порядка 42000 грн/рік, (1$=5грн.), який повністю покривається наявними в країні фінансовими і матеріальними ресурсами та послугами ).

Субсидія   сім’ї визначається  як від’ємна різниця між сумою   бюджету громадянина відповідно до його  статусу з врахуванням   статусу всіх членів сім’ї та доходом його і сім’ї  , що включає оплату його праці , відсотки по банківським вкладам , дивіденди,  дохід від продажу активів, передбачену фінансову державну допомогу , пенсію , дохід від продажу  товарів особистого виготовлення, в т.ч. продуктів споживання, готівкові  кошти (грн.),  валюта поточного року, в тому числі в закордонних банках, інші грошові доходи, які обов’язково реєструються  у Мобільному регістраторі

Профіцит бюджету сім’ї -позитивна різниця між сумою   бюджету громадянина, відповідно до його статусу з врахуванням статусу всіх членів сім’ї,  та доходом його і сім’ї,  оподатковуючи який, як і  активи, сума яких перевершує суспільно визначену суму, направляються на покриття субсидій.

Бюджет громадянина відповідно до його статусу-це бюджет отриманий шляхом помноження мінімального бюджету людини на суспільно узгоджений коефіцієнт, що відповідає статусу громадянина в суспільстві (цей коефіцієнт не може перевищувати певного значення, наприклад -6, як це має місце у більшості країн Європи) .

 Якщо  зведений баланс фінансових ресурсів держави — доходів і витрат усіх без винятку юридичних і фізичних осіб ( громадян та їх сімей, голос яких зареєстрований в базі даних ЦВК), через які проходить розподіл і перерозподіл національного доходу (головна задача міністерства фінансів-мрія) відповідає соціальній справедливості, то дефіцит і профіцит будуть відсутні.

В той же час, за діючим бюджетом країни, співвідношення максимального профіциту (дані декларацій), до мінімального доходу ( мінімальний прожитковий мінімум) складає порядка 30000 і більше  раз. Це один із суттєвих показників олігархізму у сфері розподілу матеріальних ресурсів, національного доходу, що обумовлений діючими законами.

Формалізація зобов’язань, відповідальності та контролю дій в Мобільному регістраторі представника органу державної влади щодо вирішення задачі бездифіцитного бюджету сім’ї (шляхом нарахування субсидії за рахунок оподаткування профіциту бюджету)-задача даної частини  проекту. Для її реалізації необхідно не більше року , що відразу вирішує проблему бідності (не за 5, не за10 років, а всього за рік).  Діюча  Конституція не тільки дозволяє, а і зобов’язує органи державної влади виконати дану задачу , привівши у  відповідність діюче законодавство вимогам Конституції України.

Увага! Ніяких декларацій, інших документів не потрібно. Всі дані беруться автоматично з існуючих баз даних(електронних реєстрів), дозвіл  використання  яких передбачений навіть чинним законодавством.

Напрацюванн на 22.04.2018р.   https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/162ecbc836642b2c

Виконання бюджету сім’ї , в частині  підсистеми ДОБРОБУТ, забезпечується через активізацію процедур:

Д-1 Активи сім’ї,ресурси, контрольовані членами сім’ї в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигід у майбутньому(П(С)БО 1)-основні фонди, запаси, нематеріальні активи, корпоративні права та цінні папери, з відкритим доступом.( ст.13, 14 ,41 відповідно до закону)

Увага ! Не зарєєстровані в Мобільному регістраторі активи  або  зареєстровані на підставних осіб  перердаються у  Фонд розвитку України (ФРУ).

Банк Мобільного регістратора, оборотні активи — готівка та кошти (закрита база данних)

Увага! Розрахунки коштами , що не зареєстровані у Мобільному реєстраторі не допускаються. Ухилення від реєстрації  у Мобільному регістраторі в любій валюті готівкових чи безготівкових коштів є  підставою  вважати такі дії кримінальним злочином відповідно до статті 212 Кримінального Кодексу України. Виявлені не зареєстровані кошти передаються у ФРУ.

Д-2. Бюджет сім’ї в натуральному вимірі , контроль за його цільовим використанням, постачальники товарів, послуг , договірні відносини,  розрахунки. (ст.47відповідно до закону, ст. 48,67 відповідно до закону),

Витрати сімї, що включають:

*харчування, одяг, житло, ліки, необхідну  приватну власність,

житлово-комунальні, енергетичні, інформаційні, транспортні, культурні та мистецькі послуги,

лікувальні послуги та ліки, в т.ч.  в стаціонарних закладах України та за кордоном що перевищують можливості бюджету сім’ї ,

*виховання та утримання   дитей,

*відпочинок  та дозвілля сім’ї з урахуванням потреб різних вікових груп,

судові провадження,

кредити ,

податки та  збори, штрафи  передбачені законодавством, в т.ч. доля державного боргу, як складова бюджету сім’ї.

Увага! Витрати  позначені (*) в натуральному вимірі розраховуються за європейськими нормами, всі інші на підставі норм, визначених чинним законодавством. Житло не може бути заставою при отриманні кредиту , а забезпечуватись виключно доходом сім’ї  (П-2)

Д-3 Відшкодування моральної і матеріальної шкоди  завданої не якісним довкіллям , не якісними харчовими продуктами , неякісними послугами, необґрунтованим підняттям цін (ст. .50).

Д-4  Договір щодо зобов’язань, відповідальності та контролю дій представників органів державної  влади і місцевого самоврядування (ОДВ), відповідальних за забезпечення добробуту сім’ї визначеного процедурами  Д-1 –Д-3. Доля бюджету  у бюджеті сім’ї на утримання ОДВ , відповідальних за добробут сім’ї  .