Швидке знайомство

Економіка це мистецтво ведення господарства – сім’я ,
село, містечко, місто, район, область, держава як єдиний,
тісно пов’язаний господарський комплекс  вирішення соціальних і суспільних потреб громадян.

Економічна кібернетика це теж саме, тільки з використанням
автоматизованих систем прийняття рішення на базі
інформаційно-комунікаційних та інноваційних
технологій.

Цей сайт присвячений одному, які повинні відбутися зміни в системі нині діючого правопорядку (ще його називають Системою, потрібно змінювати Систему чуєм ми від політиків і не тільки) , щоб кожен громадянин  України із тих 90% , що знаходяться на межі бідності або поза нею, відчув себе заможною людиною ,  що потрібно зробити, скільки потрібно для цього часу і яка роль кожного із нас у цьому не простому процесі.

Головне в житті це ти і твоя сім’я, та середовище, в якому ти живеш.  Воно повністю залежить від того наскільки  мистецтво ведення господарства в твоїй сім’ї пов’язано з системою ведення господарства в державі, і  наскільки  відношення (ти і органи державної влади )  відповідають Конституції України

Нажаль твоє середовище сьогодні  спотворено нині діючою  Системою , яка є фактично наруга над твоїми правами  і свободою закріплених Конституцією України  , оскільки законодавча база Системи  повністю  ігнорує ці права і свободи, а тому діє не в твоїх інтересах, а виключно в інтересах незначної меншості, що належить до Системи, наповнюючи твоє середовище злом, зубожінням та безнадією (Обгрунтування сказаного надається в розділі Предпроектні рішення).

Якою ж повинна бути  Система правопорядку твоєї життєдіяльності , щоб вона відповідала Конституції України?

Основні положеня, як відповідь  на це питання, більш детально -в розділах Стислий зміст проекту, Мета та порядок її здійснення. Визначим основні із них.

Пропонується система правопорядку, упорядкованості суспільних відносин  життєдіяльності громадян України  на підставі положень Конституції України,  суть якої наступна:  розділи 1-3, статті (1-74) Конституції України , які  представлені деклараціями (їх 379), що визначають права , свободи та обов’язки людини і громадянина ( частина із яких має пряму дію, частина (іх всього 29) визначається відповідними законами),  безпосередньо пов’язуються  з такими   важливими  напрямками життєдіяльності громадянина України як:

Добробут, Здоров’я,  Виховання дітей та освіта , Гідність, Волевиявлення, Правовий захист, Суверенітет ,  Праця.

Відповідно до Конституції, Україна є демократична держава, а ти заможна людина. Демократія це чітка процедура  досягнення визначеного правом результату.

Тому по кожному напрямку підготовлені процедури, які  забезпечують громадянину    досягнення результатів визначених його конституційними  правами.

В подальшому вони  представляються в виді програмного продукту, який отримав назву “Мобільний регістратор автоматизованого контролю життєдіяльності громадянина України “ (Мобільний регістратор), як обов’язковий для кожного громадянина України засіб, що забезпечує захист його прав і свобод відповідно до вимог Конституції України. виготовлення і впровадження якого ,  в якості програмного продукту, передбачено цим проектом..

Громадянин , загрузивши цей програмний продукт в свій планшет, комп’ютер, мобільний телефон і т.п. отримує засіб як гарантію  дії цих декларацій та відповідної законодавчої бази, що пов’язана з цими деклараціями у його суспільних відношеннях (органи державної влади та місцевого самоврядування зобовязані забезпечити те , що визначено громадянину у його Мобільному регістраторі, при не виконанні- наступає юридична відповідальність)

Люба Система будується на   критеріях  , які є мірилом результатів  дії  цієї Системи.

При підготовці процедур , які, власне, в сокупності і визначають Систему, в якості такого критерія  прийнята ст.3 Конституції України:

“Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість держави, а її життя , здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю”.

Основні положення, що визначають зміст і спрямованість пропонуємої Системи:

(1)Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії (стаття 8. ) При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.(стаття 22).

(2) Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством (стаття 19), а також ніхто не може примушувати виконувати передбачені законодавством закони та інші нормативно-правові акти, які не відповідають Конституції Україниположення (1).

(3) Носієм суверенітету (верховенство народу у вирішенні корінних питань організації свого життя)  і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Ніхто не може узурпувати державну владу (стаття 5). Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу (стаття 17).

(4) Кожний громадянин має право користуватися природними об’єктами права власності народу відповідно до закону Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству (стаття 13 ) Бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами (стаття 95). Частина суспільного багатства, що отримана будь-яким громадянином відповідно до законів, які протирічать Конституції України, повинна бути добровільно повернута державі цим громадяниномпри невиконанні -наступає юридична відповідальність,положення 1,3.

(5) Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.(стаття 19). Наявність дії законів та інших нормативно-правових актів або їх прийняття, що не відповідають Конституції України, своєчасно не скасованих тими органами державної влади та органами місцевого самоврядування в чиїй відповідності  вони знаходяться є узурпація влади цими органами, а тому є підставою  заміни представництва  цих органів шляхом безпосеоедньої демократії (Майдан), положення 1,3.

Порядок упорядкованості життєдіяльності громадянина  України , з урахуванням вибраного  критерія (стаття 3 Конституції України  ),  по такими   важливими  напрямками як Добробут, Здоров’я,  Виховання дітей та освіта , Гідність, Волевиявлення, Правовий захист, Суверенітет ,  Праця на підставі положень (1)-(5) представлений в розділі Основні проектні рішення,

Найважливіші із них::

бюджет (науково обгрунтований)  сім’ї  та його виконання в натуральному вимірі (продукти, послуги), повинен бути не нижче 218400грн/рік (при курсі долара 26 грн/долар ) на кожного члена сім’ї (включаючи, в тому числі, дітей, пенсіонерів, тимчасово не працюючих у суспільній сфері, непрацездатних), коефіцієнти що збільшують бюджет відповідно статусу громадянина , повині бути суспільно узгоджені і не перевищувати наприклад —6, (сьогодні вони сягають за 30000 і більше) як це має місце у більшості країн Європи, додатково частка  доходу на кожного громадянина включаючи дітей , від національного багатства України,  в рік  повинна складати не менше  127400грн/рік( при курсі долара 26грн\долар) ;

негайне (науково обгрунтоване) одноразове відшкодування Національним банком України коштів як інвестиційних, загальна номінальна вартість яких в грн еквівалентна $54000*26  =1404000 грн та компенсаційні вклади громадян (що знаходяться на забалансових рахунках в Ощадбанку) індексовані  в  35  раз;

відшкодування моральної і матеріальної шкоди, якщо вона  завдана не якісними харчовими продуктами та послугами, необґрунтованим підняттям цін  ;

обов’язкове щорічне проведення профілактичних обстежень  фізичного, фізіологічного і психологічного стану членів сім’ї  та контроль протоколів  лікування хвороб встановлених в процесі обстеження; автоматизоване відшкодування моральної і матеріальної шкоди  завданої -в зв’язку з відсутністю ліків, не якісними та несвоєчасно наданими медичними послугами, притягнення  в особливих випадках ( в тому числі вимагання оплати за надані послуги) до кримінальної відповідальності ;

автоматизований контроль прийнятих рішень  ОДВ та блокування їх Мобільним регістратором як  такі , що  вважаються неправосудним  ( неправомірним) і не підлягають виконанню, а на осіб, що прийняли це рішення автоматично відкривається, за поданням Мобільного регістратора , кримінальне провадження, якщо зазначене рішення  не відповідне Конституції України та  чинному законодавству або  прийнято відповідно до закону, що не відповідає Конституції України;

автоматизований контроль використання поточних і інвестиційних коштів та  працевлаштування кожного члена сім’ї відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти, з урахуванням суспільних потреб;  інші

Що маєм насправді, читаючий цей текст, визначи для себе самостійно.

У скептиків виникає питання:  де взяти зазначені кошти і чи зможе сім’я  ефективно їх використати ?

На перше питання відповідь дана в розділі Впровадження (фінанси). Стосовно другого-дійсно мова іде про значні суми, навіть при мінімальних умовах, для сім’ї , наприклад , із  4 чоловік: на поточних рахунках буде-1383200 грн., на  інвестиційних-5616000 грн. Потрібен бухгалтер, менеджер, юрист, економіст.Так от, нікого із перерахованих спеціалістів не потрібно. Іх роль і виконає Мобільний регістратор , а також вирішення задач, що описані в розділі- основні проектні рішення, які, власне, забезпечують відповідно  до вимог Конституції України правовий, економічний, соціальний, суверенний захист громадянина у суспільних відносинах .

Але справа не тільки в цьому.

Єдиний спосіб  забезпечення максимального задоволення громадян України як в матеріальних потребах так і послугах є непереривна модернізація держави шляхом впровадження новітніх наукових досягнень, автоматизованих систем прийняття рішення, інформаційно-комунікаційних та інноваційних технологій, які потребують , з однієї сторони, інвестиційних коштів, з другої, суттєвого скорочення “робочих місць”.

За нинішньої системи правопорядку:

в супереч Конституції України, суспільство поділено на роботодавців  (сьогодні це олігархи) з їх робочими місцями, найманців і безробітних (чому в супереч Конституції? -відповідь надає вибраний критерій-найманці і безробітні (а їх більше 90%) аж ніяк не можуть бути найвищою соціальною цінностю.);

для збільшення свого прибутку роботодавець завжди знайде інвестиційні  кошти, якщо ти не роботодавець, то в кращому випадку- робоче місце (найманець), тому  будь яка модернізація-це стихійне  лихо для людей праці.

Запропонована  Система повністю знімає ці питання.  Адже модернізація проводиться за рахунок інвестиційних коштів громадян , в т.ч..працівників підприємства (дивись бюджет громадянина) , а значить , навіть позбавившись  прямої участі в роботі цього підприємства, працівник залишається його співвласником і отримує дивіденди від проведеної модернізації.

Нинішна Система, не змінюючи себе , в потугах пробує реалізувати в життя так звані реформи.

Замість того , щоб реалізувати науково обґрунтовані показники, зазначені вище, дати   пенсіонерам хоча б в останні свої часи відчути себе заможними людьми, стати надійними партнерами, за рахунок інвестиційних коштів, у розбудові економіки країни, пропонуються  недолугі підвищення пенсій, які аж ніяк не впливають на їх добробут, що  є грубим  порушенн прав пенсіонерів відповідно до  Конституції  України.

Верховна Рада вже прийняляма  антиконституційний закон про медичну реформу, відповідно до якого суттєво скорочується мережа медичних закладів, вводиться коштовне медичне обслуговування  (порушення ст..49 Конституції), в той  час реалізація наших пропозицій , дало б можливість  сотнням тисяч медикам отримали не тільки поточні кошти для забезпечення нормального життя , а і інвестиційні – для  розвитку  їх професійних  можливостей, а громадянам дійсно відчули  надійність медичного обслуговування.

Отримання  інвестиційних кошів селянами , а це мільйони громадян, практично повністю змінило б розвиток аграрного сектору країни. Адже люба земельна ділянка це не товар, а актив, який не підлягає  амортизації , особливо земельні ділянки сільськогосподарського призначення , але маючи “мертві”  активи, без забезпечення умов , щоб ці активи запрацювали (проектом пропонуються $54000), вони змушені “продавати” їх за безцінь ($500/га) , надавати за копійки в оренду баригам

І, головне, впровадження наших пропозицій відкриває перспективи  в організації свого  життя молоді, та мільйонам заробітчан, що забезпечують  біль-менш нормальні умови життя, працюючи  по заграницям.

За яких умов запрацює Мобільний регістратор?

Така можливість відкривається, як тільки органами державної вдади (положення  1-5):

будуть скасовані закони України, що протирічать  Конституції України, які дозволяють привласнювати суспільне богатство незначній меншості порядка 8%-“ефективні менеджери”-олігархи, латифундисти , “приватизовані” ними представники органів державної влади та місцевого самоврядування, так звані іноземні інвестори  (в проекті перераховуються ці закони) ;

буде забезпечено виконання статті 95 Конституції України — бюджетна система України повинна діяти на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами України,

Наскільки  реально впровадження  зазначених вище змін?

Все залежить виключно від бажання народу України бути заможними людьми та можливостями зобов’язати органи державної влади виконувати повноваження надані їм Конституцією України.

Досвід  революцій , які відбулись в Україні на протязі дуже короткого історичного терміну, свідчить, що найбільш ефективною формою впливу на  ОДВ є зібрання громадян, стаття 38 , декларація-  брати участь в управлінні державними справами, стаття з9 ,декларація -збори  (МАЙДАН), за умови, якщо вони за чисельністю мають загальнодержавний характер. Саме цей досвід визначення влади народу пропонується  закріпити у виді окремого постійно діючого суб’єкту .

Таким суб’єктом має стати Всеукраїнське народне зібрання громадян України (Майдан)- громадська організація (де кожен громадянин для прийняття рішення забезпечений Мобільним регістратором),  Вищий Суверен , суб’єкт (ст.5,  абз.1 ст.17 , абз.1 ст.19, ,ст.38, ст. 39, ст..40, , ст.132, ст.133,) , що представляє владу українського народу та забезпечує народний контроль за виконанням повноважень органами державної влади та місцевого самоврядування  через процедури безпосередньої демократії (ст.69 Конституції), реалізуючи положення (1-6) формалізовані і імплемнтовані у виді автоматизованої системи прийняття рішень (АСПР МАЙДАН) .

При цьому Всеукраїнське народне зібрання громадян України – це не обов’язково площадка, як спосіб вираження ВЛАДИ народом шляхом революційних настроїв, повстанських  чи   вуличних маніфестантських  протестів , для досягнення зазначеної цілі. В  першу чергу це СИСТЕМА  вирішення народом державницьких задач, суть яких , порядок  та засоби , що  визначаються Конституцією України і відображені в їх Мобільних регістраторах.

І,головне. Всеукраїнське народне зібрання громадян України- це майданчик,, де кожен громадянин України, є рівний серед рівних, незалежно від його соціального статусу, що приймає рішення виходячи не з політичної чи бізнесової доцільності або інформаційної заангажованості, а виключно на підставі пропозицій власної автоматизованої системи прийняття рішення (Мобільний регістратор)

Ми готові до виготовлення і впровадження Мобільного регістратора та автоматизованої системи прийняття рішень  МАЙДАН . Є свідоцтво про реєстрацію авторського права на цей проект , він  відповідає вимогам законодавства, що висуваються до об’єкта права інтелектуальної власності. Проект отримав  позитивну оцінку спеціалістів, тепер  чекаю оцінки моєї праці  кожного із ВАС , оскільки на моє переконання тільки Мобільний регістратор зможе  забезпечити ВАШ повний  правовий, економічний, соціальний, суверенний захист   відповідно  до вимог     Конституції України.

Але розпочинати можна таку справу тільки за умови  , якщо “за”    проголосують не менше чотирьох мільйонів громадян України

Зареєструйся на сайті , стань одним із  членів Майдану, скажи “так”.

Бажаю успіху і удачі .

Лаврик В.Н. –академік Української академії економічної кібернетики та
команда однодумців.