Мета та порядок її здійснення

Чи варто говорити і розпочинати такі масштабні  дії , коли ми фактично находимся в умовах війни з таким сильним противником як Росія. Так , Росія ядерна держава.  Це означає, що  її діючий ядерний потенціал такий, використання якого може призвести до планетарної катастрофи щодо знищення цивілізації як такої.

Але і Україна-ядерна  держава ( ст.16 Конституції України), ядерний  потенціал якої такий, що його використання може також  призвести до планетарної катастрофи щодо знищення цивілізації як такої.

Пора, на кінець, оприлюднити  ці можливості та відповідним законом визначити порядок  використання цього потенціалу для  стримування будь — якого агресора від його загарбницьких амбітних цілей щодо України.

За  таких умов, Україна має зовсім нові можливості  негайного вирішення питань війни і миру та вирішення тих внутрішніх проблем на які частково уже вказувалось раніше.

Виникає питання , чи може народ України довірити використання цієї зброї керівництву країни, рейтинг якого не більше 5-8%. Напевно ні.  Тільки забезпечення Мобільним регістратором кожного керівника країни — гарантія законного  прийняття відповідального рішення щодо застосування ядерного потенціалу України як стримуючого фактору. як і інших судьбоносних рішень, що стосуються життєдіяльності народу України.

Відповідно до статті 3  Конституції України, права і свободи  людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість держави, а її життя , здоров’я, честь  і гідність, недоторканість і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю.

В реальності зазначене не має жодного відношення до людини : законодавча база побудована так, що людина фактично повністю позбавлена будь-якого правового , економічного,  соціального та суверенного захисту. Чому?

Україна за Конституцією є держава суспільного добробуту, оскільки законодавчо громадянам гарантована  справедливість вирішення всіх правових, економічних,  соціальних та суверенних питань  , що стосуються їх життєдіяльності.

Фактично, Україна –країна олігархату. панування законодавчо визначених суспільних відношень, що протирічать Конституції України, які були . започатковані  ще 25 років назад , як основа розвитку економіки , шляхом впровадження так званої монетарної економічної політики М.Фрідмана відповідно до якої “вільна” конкуренція виправдовує любі засоби заради накопичення капіталу, ігнорує соціальну справедливість у розподілі отриманого доходу та морально-етичні норми і традиції, що історично склались у взаємовідношеннях між людьми у іх спільній роботі.

Зосереджені , шляхом “приватизації” , в руках незначної меншості ( “ефективні менеджери”-олігархи, латифундисти, а тепер ще добавились і так звані іноземні інвестори) засоби виробництва, що належали суспільству в цілому, використання яких повинно було вирішити суттєве підвищення   добробуту людей, ось уже двадцять п’ять років як, результати виробництва цих засобів,  не розподіляються відповідно  з гарантованою соціальною  справедливістю, а  на підставі законів, що не відповідають Конституції України (статі 13, 23, 68, 95), присвоюються   цією меншістю (8-10%), приводячи іншу частину суспільства до повного зубожіння.

Мета проекту співпадає з прагненням основної , подавляючої  частини  суспільства-повна модернізація країни шляхом подолання олігархату , латифундизму і, як результат досягнення цієї мети подолання бідності, як духовної , так і матеріальної  та забезпечення розвитку людини, її моральних, інтелектуальних і естетичних запитів й інтересів, захищеності її життя, здоров’я, гідності , її суверенітету

В суспільстві все частіше лунають призиви насильницького, революційного , вирішення цієї проблеми з використанням класичної зброї, якої , зважаючи на  ситуацію, що склалась в країні,  достатньо в руках громадян  Історичний досвід всіх революцій свідчить, що цей шлях веде в нікуди.

Даний проет  передбачає досягнення зазначеної мети тільки мирним шляхом, через конституційну злагоду, методами  безпосередньої демократії , вирішуючи наступні задачі:

(1) забезпечення мораторію в період модернізації (півтора року):

на будь які зміни до Конституції України, як  найкращої конституції суспільного устрою ,

підняття цін на будь-які товари і послуги,

на продаж сільськогосподарської землі;

(2) приведення діючого законодавства у відповідність до вимог Конституції України;

(3) впровадження інформатизації суспільних відношень, в рамках узгодженого чинного законодавства на базі електронного суспільного договору, як єдиний спосіб подолання олігархату, латифундизму та зловживання владними повноваженнями при  розподілу національного доходу на засадах соціальної справедливості, контролю використання державних і не державних фінансів, ефективного, на основі загальнонаціональної згоди, вирішення економічних й соціальних конфліктів;

(4) визначення відповідного фінансового забезпечення для проведення модернізації країни ;

(5) створення ефективного народного контролю щодо модернізації країни  та порядку розподілу національного доходу  .