Порядок модернізації

Маючи об’єктивну оцінку правового, економічного , соціального та суверенного стану громадянина (держава, обласний центр, район, районний центр , місто, містечко, село) що визначається Мобільними регістраторами кожного громадянина України, Національна академія наук  разом з Кабінетом Міністрів України з врахуванням кощтів ФРУ  розробляють науково обґрунтовані пропозиції щодо модернізації великого і малого піддприємництва, гуманітарної та пенсійної сфери,  органів державної (народної) влади, які забезпечать  відповідність зазначеного вище стану громадянина вимогам Конституції України.

Пропозиції щодо модернізації, після позитивних висновків Конституційного  суду та Уповноваженого з прав людини, передаються  Президенту України та у Мобільні регістратори кожного громадянина як пропозиції зміни їх  правового, економічного та соціального стану,  терміни їх реалізації та повноважного  представника ОДВ (по статусу).

Державний комітет телебачення і радіомовлення забезпечує повну і об’єктивну інформацію щодо Проекту запропонованих змін.

Центральна виборча комісія, на підставі Указу  Президента України про проведення Всеукраїнського референдуму  шляхом електронного голосування затверджує   Проект змін. Тим самим  пропозиції змін в Мобільному регістраторі визначаються як Закон для виконання ОДВ, а контроль за виконанням покладається на громадянина та його сім’ю.

Верховна Рада вносить зміни до  Законів України у відповідності до затвердженного Проекту.

Кабінет Міністрів визначає  порядок та засоби  реалізації цих змін.

Політичні партії  висувають кандидатів у відповідні ОДВ, які здатні найбільш ефективно  забезпечити реалізацію, цих змін.

Громадяни України, маючи на своїх Мобільних регістраторах пропозиції цих кандидатів вибирають тих, хто, з їх точки зору, найбільш ефективно і надійно забезпечить покращення їх прав та добробуту