Порядок впровадження

Державно-приватні інвестиційні районі об’єднання ( громада району) , які здійснюють свою  діяльність на засадах кооперативного державно-приватного   партнерства через АСПР РАЙОН… (співробітництво  між   територіальними громадами   в  особі  відповідних  державних  органів  і  органів місцевого  самоврядування —державними  партнерами  та фізичними особами, голос яких зареєстрований в районних органах ЦВК України , шляхом заключення договорів в  порядку,  встановленому цим співробітництвом через відповідні Мобільні регістратори партнерів .Координація і контроль за виконанням договірних зобов’язань (третя особа , що представляє інтереси громадян в договорах) “Народне зібрання громадян …… району”, як структурна одиниця Всеукраїського народного зібрання громадян України (МАЙДАН).

Сфери застосування державно-приватного партнерства: Програма дій розвитку району ( регіону  ) та забезпечення життєдіяльності громадян  району (регіону) в напрямках-Добробут, Здоров’я, Виховання дітей та освіта, Гідність, Волевиявлення, Захист, Суверенітет, Праця  відповідно до Конституції України.

Показники контролю в автоматизованому режимі, що безпосередньо направляються  Народному зібраню громади району для  прийняття рішеннданія ( Увага! Всі  дані беруться виключно із відповідних електронних регістрів):

Добробут  (відповідальний  представник ОДВ).

Ввиконання прграми Інфрмаційне забезпечення громадян району(відповідальний  представник ОДВ).:

кількість громадян району, що не отримали Мобільний регістратор,  %:,

в тому числі переміщених громадян  із зони АТО, Крим,

в тому числі по адміністративним одиницям району (районний центр, містечко, село),

в тому числі органи державної влади , місцевого самоврядування;

кількість громадян не забезпечених мобільними телефонами   %   інтернет     % , телебаченням % , в тому числі по адміністративним одиницям району ( районний центр, містечко, село)

Виконання програми  Продуктове забезпечення  громадян району(відповідальний  представник ОДВ):

% забезпечення товарами громадян району ( по групам товарів):

за рахунок власного виробництва,

за рахунок закупівлі з інших районів,

за рахунок закупівлі за кордоном;

кількість скарг громадян, які були своєчасно не забезпечені  із-за відсутності товарів: харчування (по групам товарів), одяг, взуття, необхідна  приватна власність (по групам товарів), в тому числі по адміністративним одиницям району ( районний центр, містечко, село);

питома вага сімей, які не змогли прийняти рішення щодо використання інвестиційних коштів, в тому числі по адміністративним одиницям району ( районний центр, містечко, село);

доля витрат сім’ї на харчування у сукупному доході сім’ї %, одяг %, взуття, необхідна приватна власність %;

Виконання прграми Житло та комунальні послуги для громадян району(відповідальний  представник ОДВ):

кількість громадян не забезпечених житлом, % ;

кількість громадян  забезпечених орендованим житлом, % ;

доля витрат сім’ї на комунальні послуги у сукупному доході сім’ї,

питома вага житла у сільській місцевості: обладнаного локальною або централізованою каналізацією та водовідведенням; централізованим газопостачанням або електроплитою;

рівень забезпеченості житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  та кільькість збудованого соціального житла за рахунок їх  інвестицій;

частка сімей, забезпечених соціальним житлом, серед сімей, що перебувають на черзі та збудованого житла за рахунок інвестицій черговиків;

Виконання програми Транспорт , ремонт , заправка,  дороги району (відповідальний  представник ОДВ):

кількість легкового автотранспорту громадян , в тому числі по адміністративним одиницям району ( районний центр, містечко, село);

кількість грузового автотранспорту, в тому числі по адміністративним одиницям району ( районний центр, містечко, село);

сума бюджету району на ремонт доріг за рахунок автозаправочних станцій;

кількість доріг  районного значення, що підлягають капітальному ремонту (км. ), % забезпечення інвестиціями громадян  капітального ремонту , в тому числі по адміністративним одиницям району ( районний центр, містечко, село).

Виконання програми. Енергетичне забезпечення громадян району (відповідальний представник ОДВ). Електороенергія, газ, опалення

Здоров’я (відповідальний  представник ОДВ):

Виконання прграми Здоров’я громадян району :

кількість персоналу не забезпеченого Мобільними регістраторами;

забезпечення  амбулаторно-поліклінічних закладів персоналом , в тому числі по адміністративним одиницям району ( районний центр, містечко, село).проведення щорічних профілактичних обстежень  фізичного, фізіологічного і психологічного стану громадян району (% недоукомплектування персонала):

надання первинної медичної допомоги(% недоукомплектування персонала),

спеціалізованої (вторинної і третинної) медичної допомоги(% недоукомплектування персонала),

швидкої медичної допомоги(% недоукомплектування персонала , недоукплектування транспортними засобами%);

кількість громадян не забезпечених електронними медичними книжками, %;

кількість громадян, що не пройшли планові щорічні  профілактичниі обстеженя % , в тому числі по адміністративним одиницям району ( районний центр, містечко, село);

кількості хворих  , що  потребують негайного стаціонарного лікування , в тому числі по адміністративним одиницям району ( районний центр, містечко, село), в т.ч.

у клініках району , % ;  спеціальних клініках , %; у клініках за кордоном,  в тому числі по адміністративним одиницям району ( районний центр, містечко, село);

частка осіб які отримали медичні послуги серед ВІЛ-інфікованих осіб, осіб хворих на СНІД;

частка осіб , які не змогли отримати медичну допомогу, серед тих, хто її потребував;

сумарний коефіцієнт смертності по району ;

сумарний коефіцієнт народжуваності;

показник проведення щеплення для дітей %, в тому числі по адміністративним одиницям району ( районний центр, містечко, село);

показник дитячої смертності в тому числі по адміністративним одиницям району  (районний центр, містечко, село);

значення середньої очікуваної тривалості життя при народженні;

ймовірність чоловіків дожити від 20 до 65 років;

ймовірність жінок дожити від 20 до 65 років.

Виконання праграми Ліки для громадян району.

% забезпечення  гарантованими ліками:

за рахунок власного виробництва;

за рахунок закупівлі з інших районів.за рахунок закупівлі за кордоном

частка осіб з інвалідністю, які не забезпечені технічними та іншими засобами реабілітації;

Виконання праграми Будівництво, ремонт, облаштування інноваційними технологіями  амбулаторно-поліклінічних закладів району:

% виконання будівництва, ремонта, облаштування інноваційними технологіями, в тому числі по адміністративним одиницям району ( районний центр, містечко, село).

Виховання дітей та освіта (відповідальний  представник ОДВ):

загальна чисельність представників органів державної влади району , місцевого самоврядування відповідальних за належне виховання дітей та надання їм  освіти,  в тому числі по адміністративним одиницям району (районний центр, містечко, село);

укомплектованість кадрами шкіл % та дошкільних навчальних закладів %;

чистий показник охоплення дошкільними навчальними закладами дітей віком від 3-5 років;

охоплення загальною середньою освітою дітей шкільного віку;

частка осіб із освітою не нижче «базова вища» серед населення +25;

середня тривалість навчання осіб віком 25+;середній бал за результатами заочного тестування;

кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

частка дітей, інтегрованих до дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, у загальній чисельності контингенту дітей, які пройшли реабілітацію у спеціалізованих установах;;

рівень охоплення сімейними формами виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

відсоток дітей віком 3 – 5 років, які не охоплені дошкільною освітою;

кількість загальноосвітніх навчальних закладів (без спеціальних шкіл), в яких організовано безперешкодний доступ учнів — інвалідів до першого поверху;

частка дітей з особливими потребами, які навчаються в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних закладах;

частка дітей які навчаються в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних і вищих закладах серед дітей  з обмеженими можливостями;

відсоток зарахованих до вищих навчальних закладів з числа сільської молоді;

рівень охоплення сімейними формами виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

рівень забезпеченості житлом дікитей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

Виконання праграми Підручники  для дітей району.

% забезпечення  підручниками тому числі по адміністративним одиницям району ( районний центр, містечко, село).:

Виконання праграми Будівництво, ремонт, облаштування інноваційними технологіями  дошкільних , шкільних,  професійно-технічних навчальних закладів району:

% виконання будівництва, ремонта, облаштування інноваційними технологіями, в тому числі по адміністративним одиницям району ( районний центр, містечко, село).

 

Гідність ( відповідальний_ОДВ)

загальна чисельність правоохоронних органів державної влади району, в тому числі – поліція, прокуратура, СБУ, в тому числі по адміністративним одиницям району (районний центр, містечко, село);

коефіцієнт злочинності, в тому числі по адміністративним одиницям району (районний центр, містечко, село);

кількість  осуджених за економічні злочини , в тому числі по адміністративним одиницям району (районний центр, містечко, село);

кількість  тяжких злочинів, із них розкритих, доведених до суду, кількість осуджених, в тому числі по адміністративним одиницям району (районний центр, містечко, село);

кількість померлих від суїціту;

коефіцієнту підліткової народжуваності;

кількість осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк,

кількість бездомних осіб;

кіль кість  хворих із встановленим діагнозом алкоголізму і алкогольних психозів;

кількість хворих із встановленим діагнозом розладу психіки та поведінки внаслідок вживання наркотиків та психотропних речовин;

кількість реабілітаційних  центрів, хостінгів;

кількість громадських організацій щодо сприяння діяльності правохоронним органам.

 

Волевиявлення ( відповідальний_ОДВ)

кількість виборців зареєстраційних  в районному центрі  реєстрації виборців , % не зареєстрованих;

кількість звернень виборців не задоволених діяльністю депутатів:

сільських рад,  рад району, міста  обласного значення  (області), Верховної ради;

кількість звернень виборців не задоволених діяльністю:

виконавчих органів району, поліції, прокуратури, СБУ, судів;

кількість виборців не задоволених діяльністю Президента, Прим’єр –міністра

 

Правовий захист ( відповідальний_ОДВ)

кількість заблокованх Мобільним регістратором, в процесі автоматизованого контролю,  рішень суддів  як  неправосудних , шо не відповідали Конституції України та  чинному законодавсту, а на осіб, що прийняли це рішення відкрито кримінальне провадження;

кількість направлених Мобільним регістратором судових звернень  щодо відшкодування моральної і матеріальної шкоди завданої неправомірними діями органів державної влади та місцевого самоврядування ,  їх посадових осіб, %позитивних рішень  судів;

кількість направлених Мобільним регістратором судових звернень  щодо відшкодування моральної і матеріальної шкоди  завданої торгівлею не якісними продуктами, % позитивних рішень  судів;

кількість направлених Мобільним регістратором судових звернень  щодо відшкодування моральної і матеріальної шкоди  необґрунтованого  підняття  цін на  товари, житлово-комунальні, енергетичні, інформаційні, транспортні послуги, %позитивних рішень  судів;

кількість направлених Мобільним регістратором судових звернень  щодо відшкодування моральної і матеріальної шкоди  завданої не якісним довкіллям, %позитивних рішень  судів.

Суверенітет ( відповідальний_ОДВ).

кількість громадян району, що мають подвійне громадянство, позбавлені громадянства, змінили громадянство;

кількість громадян району, що перебувають за кордоном;

кількість військово- зобов’язаних, % ухилляючих від призиву;

кількість громадян охвачених громадськими організаціями щодо захисту суверенітету держави, її економічної та інформаційної безпеки,  дій сім’ї в екстремальних умовах (землетруси, повені, пожежі,  воєнні дії, тощо).

Праця ( відповідальний_ОДВ).

загальна чисельність населення району, в тому числі по адміністративним одиницям району ( районний центр, містечко, село) ,

в тому числі кількість;

дітей, в т.ч.

інвалідів,

пенсіонерів,

студентів, що навчаються у ВУЗах на території району,

загальна чисельність працездатного населення району, в тому числі по адміністративним одиницям району ( районний центр, містечко, село).;

частка  працюючих  громадян в складі працездатного населення району:

на суб’єктах підприємницької діяльності (державної, комунальної, приватної)  та гуманітарної сфери (наука, медицина, освіта, мистецтво, культура, спорт)

в районних органах державної влади,

в органах місцевого самоврядування;

частка працюючих в складі працездатного населення району

самозайнятих,

фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності,

власників –юридичних осіб –мале підприємництво,

власників –юридичних осіб –середнє підприємництво,

власників –юридичних осіб –велике  підприємництво,

тимчасово не працюючих,

працюючих в інших районах країни,

працюючих за кордоном постійно, тимчасово.

Державно-приватні інвестиційні об’єднання – виконавчий орган ( область , місто обласного підпорядкування, міста Київ та Севастополь) , які здійснюють свою  діяльність на засадах державно-приватного   партнерства через АСПР РЕГІОН…..(співробітництво  між   територіальними громадами   в  особі  відповідних  державних  органів  і  органів місцевого  самоврядування —державними  партнерами  та юридичними особами (підприємства, організації, установи), що  мають статус регіонального підпорядкування, , шляхом заключення договорів в  порядку,  встановленому цим співробітництвом через відповідні Мобільні регістратори партнерів .Координація і контроль за виконанням договірних зобов’язань (третя особа , що представляє інтереси громадян в договорах) “Народне зібрання громадян  регіону …… ), як структурна одиниця Всеукраїського народного зібрання громадян України (МАЙДАН).

Сфери застосування державно-приватного партнерства: Програма дій розвитку району ( регіону  ) та забезпечення життєдіяльності громадян  району (регіону) в напрямках-Добробут, Здоров’я, Виховання дітей та освіта, Гідність, Волевиявлення, Захист, Суверенітет, Праця, відповідно до Конституції України.