АСПР МАЙДАН

АСПР МАЙДАН  автоматизована система прийняття рішень , на яку покладається забезпечення координації дій всх органів державної влади щодо  забезпечення заможнього життя громадян через інвестиційну складову їх життєдіяльності , представляє собою програмну платформу,  на яку покладені програмні платформи всіх громадян, які зареєстровані у ЦВК,  із законодавчо визначеним доступом до їх баз даних, в реадльному часі проводить, згідно з її конституційними повноваженнями:

аналітичну оцінку відповідності  стану життєдіяльності громадян, який визначається їх Мобільним регістратором  (держава, обласний центр, район, районний центр , місто, містечко, село):

визначає відхилення від цих відповідностей  та направляє запит представнику ОДВ щодо урегулювання цих відхилень,  який  зобов’язаний їх вирішити на підставі, у межах повноважень  та у спосіб , а також терміни, визначені законодавчою базою імплементованою в програмних платформах цього представника;

у випадку не вирішення поставлених задач Всеукраїнське народне зібрання громадян України, відзиває зазначеного представника, і на його місце приймається , відповідно до чинного законодавства,  новий представник,  який гарантує виконання цих задач.