Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість держави, а її життя , здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю.